... لطفا شکیبا باشید ...

توضیحات

خدمات پول رسانی به شعب:

      خدمات پول رسانی شامل:

 • دریافت وجوه مازاد شعب و انتقال آن به جایگاه مورد نظر  
 • پولرسانی به شعب 
 • مراجعه به بانک های عامل و مرکزی و انتقال آن به خزائن مورد نظر ، جابجایی ارز و اوراق بهادار می باشد .

تمامی خدمات مذکور از طریق نیروی انسانی آموزش دیده و مجرب به همراه ماًمورین  یگان  ویژه  ناجا  و با  استفاده خودرو تجهیز شده مناسب عملیات پولرسانی صورت می پذیرد . رعایت الزامات امنیتی به همراه تجربه چندین ساله و تخصصی پرسنل شرکت خدمات و پشتیبانی اقتصاد نوین ، موجب ارائه با کیفیت ترین و سریع ترین خدمات در این حوزه در سطح کشور گردیده است .

 خدمات پولگذاری خودپردازها 

خدمات پولگذاری خودپردازها شامل خدمات ذیل می باشد:

 •  انتقال کاستهای وجوه از خزانه به خودرو پولرسانی 
 • مراجعه به محل خودپرداز و انجام عملیات پولگذاری در معیت ماًمورین یگان ویژه ناجا و با استفاده خودرو تجهیز شده مناسب عملیات 
 • انجام عملیات تست صحت پولگذاری 
 • باز گرداندن وجوه برگشتی خودپردازها به خزانه بانک 

تمامی خدمات مذکور از طریق نیروی انسانی آموزش دیده و مجرب به همراه ماًمورین یگان ویژه ناجا و با استفاده خودرو تجهیز شده مناسب عملیات پولرسانی  صورت می پذیرد . رعایت الزامات امنیتی به همراه تجربه چندین ساله و تخصصی پرسنل شرکت خدمات و پشتیبانی اقتصاد نوین ، موجب ارائه با کیفیت ترین و سریعترین خدمات در این حوزه در سطح کشور گردیده است .

 

خدمات امور خزانه داری 

 • مانیتورینگ موجودی خودپردازها در راستای تهیه لیست پولگذاری خودپردازها 
 • دریافت وجوه از خزانه بانک 
 • شمارش و سورت نمودن وجوه دریافتی  
 • ممهور نمودن تراول چک ها  
 • جایگذاری وجوه درون کاستهای خودپرداز 
 • شمارش وجوه برگشتی ، انجام عملیات سیتواسیون و رفع مغایرت های احتمالی  

 

خدمات پشتیبانی و پرستاری خودپردازها ( پرستاری خودپردازها )

خدمات پشتیبانی خودپردازها (پرستاری ) از طریق پرسنل آموزش دیده و مجرب ، آشنا با سه برند رایج خودپرداز در ایران   صورت می پذیرد .KINGTELLE  و  NCR ، WINCORاز جمله 

تجربه چندین ساله عملیات مذکور از طریق پشتیبانان  فنی خودپردازها موجب میزان دسترسی بالا و فعال بودن تمامی خودپردازهای خارج از شعب در تمامی ایام هفته و حتی تعطیلات گردیده است .

 

شهرهای تحت پوشش عملیات پولرسانی و پشتیبانی خودپردازها

تهران ،  مشهد ، شیراز ، اصفهان ،کرج ، قم ، قزوین ، رشت ، ساری ، اراک ، همدان ، ارومیه ، تبریز ، اهواز ، بندرعباس وکیش شهرهای تحت پوشش عملیات پولرسانی به شعب ، پولگذاری خودپردازها و پشتیبانی از خودپردازها ( پرستاری ) شرکت خدمات و پشتیبانی اقتصاد نوین می باشند