... لطفا شکیبا باشید ...

توضیحات

      خدمات پولرسانی شامل:

  • دریافت وجوه مازاد شعب و انتقال آن به جایگاه مورد نظر   
  • پولرسانی به شعب 
  • مراجعه به بانک های عامل و مرکزی و انتقال آن به خزائن مورد نظر ، جابجایی ارز و اوراق بهادار می باشد . 

تمامی خدمات مذکور از طریق نیروی انسانی آموزش دیده و مجرب به همراه ماًمورین  یگان  ویژه  ناجا  و با  استفاده خودرو تجهیز شده مناسب عملیات پولرسانی صورت می پذیرد . رعایت الزامات امنیتی به همراه تجربه چندین ساله و تخصصی پرسنل شرکت خدمات و پشتیبانی اقتصاد نوین ، موجب ارائه با کیفیت ترین و سریع ترین خدمات در این حوزه در سطح کشور گردیده است