... لطفا شکیبا باشید ...

ویدیو سایت

همه ساختمان ها

فعالیت ها و پروژه ها

دفتر مدیر عامل

در سال 1385 ساختمان مرکزی اسفندیار به منظور ساختمان ستادی شروع به فعالیت کرد.نیم طبقه نهم شمالی بطور کامل به دفتر مدیر عامل اختصاص یافت .پس از حدود 5 سال نیاز به بازسازی دفتر احساس شد.

دفتر مدیر عامل
بازسازی شعبه شریعتی همدان
بازسازی شعبه شریعتی همدان

بازسازی در تاریخ 97/07/01 آغاز و در تاریخ97/07/12 خاتمه یافت

نوین قوچان

نوع کاربری: تجاری، آپارتمان و تجاری

عدل قزوین

در سال 1394 با توجه به اتمام مهلت قراداد ملک شعبه قبلی و به دلیل مساعد نبودن موقعیت مکانی و دسترسی مناسب آن ملک نوساز جدیدی نزدیک به محل قبلی اجاره شد و برای شروع فعالیت کلیه تجهیزات قدیمی آن نوسازی شد.